Đến tháng 07 năm 2019 Gia Lai đã trao đổi
2.037.202
văn bản qua mạng
giữa 733 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 15:37 ngày 21/07/2019)