Đến tháng 07 năm 2020 Gia Lai đã trao đổi
3.095.880
văn bản qua mạng
giữa 610 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:16 ngày 02/07/2020)