Đến tháng 01 năm 2021 Gia Lai đã trao đổi
3.677.365
văn bản qua mạng
giữa 762 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 22:57 ngày 21/01/2021)