Đến tháng 10 năm 2020 Gia Lai đã trao đổi
3.476.593
văn bản qua mạng
giữa 761 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 12:00 ngày 26/10/2020)