Đến tháng 12 năm 2018 Gia Lai đã trao đổi
1.632.939
văn bản qua mạng
giữa 731 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:24 ngày 19/12/2018)