Đến tháng 09 năm 2019 Gia Lai đã trao đổi
2.188.169
văn bản qua mạng
giữa 743 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:37 ngày 16/09/2019)