Đến tháng 11 năm 2020 Gia Lai đã trao đổi
3.604.983
văn bản qua mạng
giữa 762 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 02:10 ngày 28/11/2020)