Đến tháng 06 năm 2020 Gia Lai đã trao đổi
3.014.698
văn bản qua mạng
giữa 610 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:06 ngày 06/06/2020)