Đến tháng 08 năm 2019 Gia Lai đã trao đổi
2.120.259
văn bản qua mạng
giữa 733 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 21:07 ngày 20/08/2019)