Đến tháng 08 năm 2020 Gia Lai đã trao đổi
3.216.652
văn bản qua mạng
giữa 612 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 21:45 ngày 06/08/2020)