Đến tháng 03 năm 2021 Gia Lai đã trao đổi
3.677.348
văn bản qua mạng
giữa 762 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 02:55 ngày 04/03/2021)